Gỗ Tiện

Tay nắm, núm gỗ cao su tiện tròn phi 25,5* 22,5*d 23,5 mm

tay nam 2tang mau1

tay nam 2tang mau1

Exit mobile version