Gỗ Tiện

Chân bàn gỗ cao su tiện tròn: phi 5,5*3,5*d 72cm

chan ban tien tron1 2 1

chan ban tien tron1 2 1

Exit mobile version